Fjället

Vi jobbar åldersblandat och har klassrummet på skolan och skolskogen som olika lärmiljöer som vi utnyttjar utifrån vilket område vi ska studera. Ibland delar vi upp oss klassvis för att tillgodose årskursernas behov.