Om oss

Vi bedriver verksamheten enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. I Ur och Skur är ett varumärke som ägs av Friluftsfrämjandet. I Ur och Skur är utomhuspedagogik – upplevelsebaserat lärande i autentiska miljöer och friluftspedagogik- lärande i friluftsnatur och pedagogisk friluftsaktivitet.

I Ur och Skurs verksamhet startades år 1985, av två ledare på Lidingö som ville utveckla Friluftsfrämjandets barnverksamhet, främst Skogsmulle, på sin förskola. Verksamheten omfattar numera ca 220 förskolor, dagbarnvårdare, skolor och fritidshem utspridda i vårt avlånga land.

I Ur och Skur Mullekojans förskola består av fem avdelningar: Mullegruppen för barn 5 år, Vitsippan för barn 3-5 år och Blåsippan för barn 1-3 år, Snödroppen för barn 1-3 år samt Tussilagon för barn 1-2 år.
Skolan har ca 35 elever F-3.

Vi är ett personalkooperativ som driver verksamheten. Förskolan har funnits sedan 1990 och skolan startades år 2000.