Skola

Skogen- världens bästa klassrum

Vi bedriver verksamheten enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik.

Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Eleverna upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig. Eleverna får prova på olika friluftsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där.

Vi finns i Skarpnäck med direkt anslutning till Nackareservatet. Vi har våra lokaler i bottenvåningen i ett flerfamiljshus nära den skog som vi kallar vår hemmaskog. Vi är ett personalkooperativ som är anslutna till Friluftsfrämjandet.

Skolan är en F-5 skola. Vi arbetar i åldersblandade klasser som delas in i F-1, 2-3 och 4-5.

Fritids har öppet mellan kl. 7:30-17:30 mån – torsdag. Fredagar stänger vi kl. 17:00.

Vi erbjuder fritids t.o.m. årskurs 3.

Vår kock Sofia lagar maten från grunden på råvaror som är säsongsbaserade, närodlade och till viss del ekologiska. Vi varierar veckans matsedel med att ha fisk två gånger i veckan och vegetariskt minst en gång i veckan. Bröd till mellanmål och soppa bakas flera gånger i veckan av Sofia.

En bra skola är som ett äventyr! Just nu har vi lediga platser.

 

Vi har just nu lediga platser!

Är du intresserad?

Välkommen att kontakta vår rektor Marie Östling via e-post marie.ostling@iurochskur.com eller per telefon 070-0224607