I Ur och Skur

Vad är I Ur och Skur
I Ur och Skur är Friluftsfrämjandets friluftsskoleverksamhet på heltid, med inriktning på barnomsorg, fritidshem och skola.
Grundidén är att ge barnen naturupplevelser i grupp.

Historik
1983 Susanne Drougge och Siw Linde väcker tanken om en förskola som grundar sig på friluftsfrämjandets barnmetodik.

1985 Den första förskolan (föräldrakooperativ) startar på Lidingö. Förskolan får senare namnet: Mulleborg.

1995 Den första I Ur och Skur skolan för åk 1-3 startar på Lidingö. I Ur och Skur Utsikten har förskola, skola och fritidshem under samma tak.

1997 Den 1 mars finns det cirka 90 I Ur och Skur verksamheter i Sverige.

I Ur och Skur finns även representerat i Norge och Japan.

Målsättning
I Ur och Skur vill ge en bättre kunskap om naturen. Den ökade kunskapen ska ge naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen. Barnen skall lära sig hur de bäst ska uppträda i naturen och bli mer medvetna om miljön. För att uppnå detta är det viktigt att man trivs och har roligt året om i skogen, på ängen, vid sjön och på fjället. Barnen skall få bilda och vidga sina begrepp genom att använda alla sina sinnen. Vi vuxna är medupptäckande och medupplevande. Vi utnyttjar naturens mångfald utifrån varje barns förutsättningar för att ge en god grund för ett livslångt lärande.

Metoder och pedagogik
Metodik är läran om de metoder för undervisningen du använder. I Ur och Skur vill uppfostra och undervisa barn med hjälp av friluftsliv och naturen, till förmån för miljön. I Ur och Skur arbetar med undersökande arbetssätt och öppna frågor vilket stimulerar barnen till att även fortsättningsvis vara intresserade av friluftsliv, natur och miljö.

I Ur och Skurs metoder syftar till att stimulera och intressera barnen och aktivera dem att lära genom eget arbete. Metoderna skall även stärka deras självtillit och ledarna samtalar och medupptäcker tillsammans med barnen i naturen.

I Ur och Skur modeller
Verksamheten i I Ur och Skur beskrivs i våra cirkelmodeller. Cirklarna är indelade i sektorer som utgår från att barnet står i centrum. Alla delar är lika viktiga men kan ta olika mycket tid i anspråk.