Skogen

På Skogen börjar man när man är 6 år. Vi jobbar åldersblandat och har skolskogen som vår bas. Ibland delar vi upp oss klassvis för att tillgodose årskursernas behov.

I förskoleklassen fokuserar vi på värdegrunden i Lgr11. Vi utgår från lek och skapande, främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt elevens harmoniska utveckling. Vi vill ta till vara på elevernas lust och nyfikenhet!

I 1:an följer vi Lgr 11 och fokuserar på grunderna i läsning, skrivning och matematik.