Äventyrare

Välkommen till Äventyrarna!

Äventyrare blir man när eleverna börjar i 4:an. Antalet elever i 4-5:an varierar från år till år men brukar vara runt 10-15 stycken.

Vi använder både skolans klassrum och skolskogen som lärmiljö och väljer plats utifrån vilket innehåll vi ska studera.

Några gånger i veckan har vi lektioner uppe i skogen vid vår stockring. Det är ”vår” skog och barnen känner sig trygga här och känner till den väl. Här är vi sedan och har lektion olika länge beroende på uppgift och årstid. Jobbar vi t.ex. med engelska, leker vi kanske affär med olika saker från naturen som vi sätter engelska namnlappar på och prisger. Sen får kompisarna gå runt och handla. Ibland har vi kemi och kollar vattnets olika former med hjälp av lite is och ett stormkök.

En annan gång kanske vi söker information om våra landskap och då är vi i klassrummet och söker via t.ex. datorn, biblioteksböcker och läromedel. Vi varvar alltså ute- och inneklassrummet efter behov och årstid.

En gång i veckan under höst och vår har vi Frilufsare. Då är vi iväg i skog och mark en halv dag, har utelektioner och några gånger matlagning. Vi lär oss friluftsteknik och har mycket biologi. Barnen är med och turas om att ansvara för matlagningen som sker på stormkök eller i storstekpanna s.k Murrika över öppen eld.